Hoppa direkt till innehåll

Driftinformation

Om det gäller avbrott eller störning i din bredbandstjänst, TV eller telefoni ska du göra en felanmälan till din tjänsteleverantör.
Driftmeddelande
Inga pågående störningar Inga pågående störningar