Vi välkomnar OWNIT som tjänsteleverantör

Ownit levererar internet till över 130.000 kunder i eget och öppna nät över hela Sverige
Ownit grundades 2004 och ingår sedan 2011 i Telenor-koncernen. Detta gör att kunderna erbjuds det bästa av två världar - flexibiliteten och tillgängligheten som ett mindre bolag kan erbjuda, kombinerat med ett av Sveriges mest utbyggda och stabila fibercore-nät.
Ownit har under flera år mottagit utmärkelsen "Sveriges Nöjdaste Bredbandskunder" från SKI - Svenskt Kvalitetsindex.