Västlänk

Bredband Östra Skaraborg - en viktig del i Västlänk

Västlänk är ett samarbete mellan 19 stadsnätsägare i Västsverige. Stadsnät är ett inarbetat begrepp som står för lokal förankring, konkurrensneutralitet och entreprenörsanda. Stadsnät är flexibla och duktiga på att agera efter de behov som finns på den egna marknaden; närhet till kunden ställer höga krav på service och kvalitet.
Läs mer på www.vastlank.se
Transmission-karta
Bild över Västlänk
vsatlank_logo
#inlineditbutton