Bli en tjänsteleverantör

Genom att leverera dina tjänster på det öppna Stadsnätet når du många utan höga investeringskostnader. Kliv ombord och åk med oss.
Milstolparna i att bli tjänsteleverantör, det vill säga att få ett "innerspår" till marknaden i det Stadsnätet, är:
  • Teckna samarbetsavtal med BÖS och definiera tjänsten
  • Definiera en tidpunkt för försäljningsstart
  • Definiera en tidpunkt för leveransstart - när första leverans är möjlig

Vi har en tydlig avtalsprocess 

Processen för att teckna samarbetsavtal vill vi gärna driva tids- och kostnadseffektivt. Då handlar det mycket om att klargöra varandras förväntningar och förutsättningar för en lyckosam tjänsteförsäljning.
Samarbetet innebär att vi gör "en resa" tillsammans. Vi sitter så att säga i samma båt - båda parter vinner på att det går bra med tjänsteförsäljningen.
Efter samarbetsavtal vidtar sedan en särskild "kom-i-gång-process" för försäljningsstart och leveransstart.
Du kommer att få draghjälp i din marknadsföring och kan marknadsföra och leverera din tjänst via bosnet.se.
BÖS samarbetar med andra tjänsteleverantörer via Stadsnätsfabriken och Stadsnätsportalen. Alla tjänsteleverantörer som vill leverera i ett eller flera nät loggar in i Stadsnätsportalens Tjänstekanon och administrerar och skjuter ut sin tjänsteinformation till alla stadsnätswebbar. Enkelt och smidigt.
Välkommen att kontakta Anders Albinsson, 0504-44 04 40 så får du veta mer om hur vi samarbetar med tjänsteleverantörerna.
#inlineditbutton