Hoppa direkt till innehåll

Ett öppet stadsnät är öppet för alla

De öppna stadsnäten är infrastrukturen för det digitala samhället.
Alla gillar valfrihet
Välkommen till Stadsnätet. Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. En marknadsplats där du väljer de leverantörer och tjänster du vill ha. Och byter när du vill. Det här är användarnas nät utan långa inlåsningar och bindningstider. Med nya tjänster och leverantörer som strömmar till hela tiden. Nedan finns en vägledning att ladda ner till dig som är ansluten, i vilken anslutningen och tjänsterna mer ingående beskrivs.
Konkurrens och prestanda
Konkurrensen i de öppna stadsnäten har bidragit till att Sverige idag är har en bland världens lägsta Internetavgifter. Vi ligger också i topp vad gäller Internetanvändning och kapacitetsbehoven dubbleras ungefär var 18:e månad. Och kapacitet har vi gott om i Stadsnätet. Fiberoptiska nät är framtidens nät med i det närmaste obegränsad kapacitet. 100 megabit idag, 10 gigabit i morgon och kanske 10 terrabit om 50 år, vem vet? Trafiken går med ljusets hastighet.
Samhällets nya infrastruktur
Vi är intresserade och drivna av att ansluta hela vår region till framtidens IT-nät. Vi har ett samhällsnyttefokus som inte bara gynnar näringsliv och enskilda, utan gör hela vår region mer attraktiv att leva och verka i, samt utgör en självklar infrastruktur för kommande samhällstjänster.
De öppna näten är en viktig struktur för Sverige
Öppna stadsnät finns i de flesta kommuner runt om i landet. Näten är sammanlänkade och samarbetar. De utgör en viktig bas och förutsättning för Sveriges IT-mål för framtiden. De utgör också en viktig marknad för lokala och regionala tjänster och tjänsteutveckling som aldrig skulle kunna nå ut till användarna om inte de öppna näten fanns.