Infrastruktur

Nätet har sex huvudnoder som är placerade i resp. ort samt 54 kundaccess noder. Huvudnoderna är sammanbundna med dedikerade fiberpar och varje huvudnod är placerad i en datorhall med hög driftsäkerhet.
Kundaccess noder är anslutna med egna fiberpar fysiskt separerade från huvudstråken och strategiskt placerade längs fibersträckorna och intill telestationer.
Sammanlagt finns det 54 telestationer i BÖSAB:s verksamhetsområde. Bredband Östra Skaraborg har tagit på sig en uppgift att bygga ut samtliga telestationer i området och därmed möjliggöra höghastighetsanslutning för ca 20000 hushåll och företag.
Inom respektive kommun kan respektive energibolag i samverkan med BÖSAB bistå med ytterligare fibernät.
karta
#inlineditbutton