Karlsborg

Stadsnätet ägs och drivs av Karlsborgs Energi AB.
KEABs ambition sedan start har varit att kunna förse alla kommuninvånare med bredband.
Framtiden ligger i stadsnätet, och därför är vår fullhjärtade satsning att bygga fiber. Idag pågår arbetet med att driftsätta hundratals fiberanslutningar i såväl villaområden som lägenhetshus. Vi vill erbjuda Karlsborgs invånare och företag ett framtidssäkrat, snabbt och öppet bredbandsnät.
keabliten
#inlineditbutton