Hur får jag ett öppet nät?

Det är ditt lokala Stadsnäts/Energibolag som bygger och drar fram fiber

Bostadsrätter, hyreshus, villor, affärsfastigheter, kontorshus, offentliga byggnader och anläggningar. Vi tecknar avtal med fastighetsägaren och drar fram en fiberanslutning till fastigheten. För det betalar man ett engångsbelopp, precis som när man ansluter sig till fjärrvärme eller andra infrastrukturer. Fastighetsägaren ser till att bygga ett fastighetsnät för att distribuera anslutningen till lägenheter och lokaler.
Kontakta ditt lokala Stadsnät/Energibolag när det gäller anslutning av fiber, kontaktuppgifter finner du till höger
tvframessnf
Du betalar en anslutningsavgift för inkoppling och framdragning av fiber.
Därefter väljer du en tjänst under menyn Tjänster.
I månadsavgiften från respektive leverantör ingår allt, inga andra avgifter tillkommer. Du hittar all information på respektive leverantörs tjänstespecifikation.
Väljer du att endast koppla in fibern och inte aktiverar en tjänst utan kanske vid ett senare tillfälle så är det inga avgifter som tillkommer under tiden som du inte använder er anslutning.
Enklare och smartare kan det inte bli
I nätet ser vi till att tjänsteleverantörerna kan distribuera sina tjänster till varje uttag. Vi tecknar inga avtal med enskilda hushåll eller hyresgäster. De väljer själva sina tjänster och tecknar avtal direkt med tjänsteleverantörerna.
Läs mer i undermenyerna ovan om hur det fungerar för olika fastighetsägare.
#inlineditbutton