Hjo

Stadsnätet ägs och drivs av Hjo Energi AB
I samband med att fjärrvärmenätet byggts ut har optoslang lagts ner samtidigt, dessutom finns tomrör på många platser sedan tidigare.
Drygt 50 km fiberkabel har redan installerats för kommunens telefoni och datanät samt för anslutning av företag, flerbostadshus och villor.
Hjoenergi3
#inlineditbutton