Bostadsrätter och samfälligheter

Bor du i en bostadsrätt eller i en villasamfällighet så är det med föreningens styrelse vi tecknar avtal om anslutning. Om föreningens medlemmar vill ha en framtidssäker fiberanslutning till ett öppet nät, så påverka styrelsen i frågan.
Styrelsen utser då en kontaktperson som har den löpande kontakten med oss. Vi har anslutit många föreningar och har ett färdigt körschema för hela processen och lokala samarbetspartners för byggandet av områdesnät och fastighetsnät.
Föreningens intresseanmälan
Är du kontaktperson i styrelsen så klicka på länken nedan för att göra en intresseanmälan. Vi kontaktar dig för ett möte och en besiktning av förutsättningarna. Därefter får du ett avtalsförslag och beslutsunderlag.
Du som bor i bostadsrätt eller samfällighet
Vi ansluter inte enskida lägenheter utan hela fastigheter eller samfälligheten. Prata med och påverka din styrelse att göra en intresseanmälan så hör vi av oss till dem och berättar hur det går till.
brf
Vi ansluter inte enskilda bostäder utan hela fastigheten eller samfälligheten. Bor du i en bostadsrätt eller samfällighet ska du prata med styrelsen för att ansluta fastigheterna.
FÖRENINGENS ANMÄLAN
#inlineditbutton