Vi fortsätter fiberbyggnation i projektet Kårtorp,Salen Ruder runt området kring Dungen och Kohagen

Vi håller på att planera för installation av bredband med fiber för 2020 och vi planerar att vi ska börja gräva i ert område. Det som kan komma att påverka grävstart är en planerad VA ledning som Tibro Kommun har för avsikt att bygga senare i år som berör området