Området är i stort sett förberett för anslutning till Stadsnätet.

Det som återstår är några fastigheter utmed Bjurbacksvägen som vi inte kunnat bygga. Se tidigare nyhet med information angående det.