Fiber information Bjurbacksvägen 38-Stickvägen 3

Hej,
Då det har varit en besvärlig sträcka med för att ta oss fram på bästa kostnadseffektiva sätt som vår ursprungsplan alltid är när vi bygger fibernät i Tibro.
Då vi tittat på alternativa vägar som nu senast att gräva utmed Bjurbacksvägen så har vi fått besked från Trafikverket att om det skall vara möjligt så måste vi korsa vägen på minst 4 delar pga fasta hinder. För oss så blir det en så pass fördyring i projektet att det inte är ekonomiskt försvarbart.
Så vi har beslutat att inte gå vidare i projektet om inget annat gör det möjligt, t ex att gå över tomter vilket vi ofta gör i andra delar i Tibro.
Vi beklagar detta och ni har väntat länge på en anslutning.
Ni som har inneliggande beställningar kommer att ligga kvar i systemet tillsvidare, och vår förhoppning är att vi tillsammans kan hitta bästa framkomlig väg för att bygga fiber.
Vänligen Tibro Energi