Undenäs, Närlunda Björstorp
Karlsborg- Nu bygger vi !

Anslutning av ett område består av tre delar - grävning, fiberblåsning och driftsättning. Grävning - Vi gräver i området och lägger ner slang som fibern ska gå i. Grävning sker fram till tomtgräns, och du ansvarar själv för grävning på din tomt. Information om hur du gräver skickas hem till dig. Fiberblåsning - När alla slangar ligger i marken, både ute i området och...
Intresse Intresse 11 st 6%
Beställning Beställning 33 st 18%
Ansluten Ansluten 32 st 17%
Möjliga anslutningar: 184 st
Karta