Hoppa direkt till innehåll
Undenäs, Närlunda Björstorp

Karlsborg- Nu bygger vi !

Anslutning av ett område består av tre delar - grävning, fiberblåsning och driftsättning. Grävning - Vi gräver i området och lägger ner slang som fibern ska gå i. Grävning sker fram till tomtgräns, och du ansvarar själv för grävning på din tomt. Information om hur du gräver skickas hem till dig. Fiberblåsning - När alla slangar ligger i marken, både ute i området och...
Intresse Intresse 13 st 7%
Beställning Beställning 5 st 3%
Ansluten Ansluten 69 st 37%
Möjliga anslutningar: 185 st
Karta