Karlsborg, Brevik Södra
Karlsborg- Nu bygger vi !

Anslutning av ett område består av tre delar - grävning, fiberblåsning och driftsättning. Grävning - Vi gräver i området och lägger ner slang som fibern ska gå i. Grävning sker fram till tomtgräns, och du ansvarar själv för grävning på din tomt. Information om hur du gräver skickas hem till dig. Fiberblåsning - När alla slangar ligger i marken, både ute i området och...
Intresse Intresse 6 st 3%
Beställning Beställning 44 st 20%
Ansluten Ansluten 67 st 31%
Möjliga anslutningar: 219 st
Karta