Tibro, Kateryd
Tibro Beställningsfasen

Varför vänta ? Vi vill gärna ansluta dig och ditt område till Tibro Energis Stadsnät. För att det ska bli möjligt krävs det att tillräckligt många på ditt område har beställt en anslutning. Här är några delar som måste falla på plats för att komma dit: Beställningsfasen – Nu börjar vi bearbeta ditt område för att få in så många beställningar som möjligt, nå ...
Beställning Beställning 8 st 57%
Möjliga anslutningar: 14 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (7 st) beställningar för att gå vidare
Nu finns det möjlighet för er i Kateryd att beställa fiber

Anledningarna till att skaffa fiber är många och varierande. I detta brev finns en folder där du kan läsa mer om möjligheterna med fiber, till både nytta och nöje.
Du får även gärna ringa oss på Tibro Energi tfn: 0504-44 04 40 för att få svar på dina funderingar.
#inlineditbutton