Tibro, Västra Torsrud
Tibro Beställningsfasen

Varför vänta ? Vi vill gärna ansluta dig och ditt område till Tibro Energis Stadsnät. För att det ska bli möjligt krävs det att tillräckligt många på ditt område har beställt en anslutning. Här är några delar som måste falla på plats för att komma dit: Beställningsfasen – Nu börjar vi bearbeta ditt område för att få in så många beställningar som möjligt, nå ...
Intresse Intresse 1 st 4%
Beställning Beställning 14 st 56%
Möjliga anslutningar: 25 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (13 st) beställningar för att gå vidare
Nu finns det möjlighet för er i Västra Torsrud att beställa fiber

Vi håller på att planera utbyggnad av fiber ert område
#inlineditbutton