Tibro, Avlopp och Fiber Öster om Tibro
Tibro Beställningsfasen

Varför vänta ? Vi vill gärna ansluta dig och ditt område till Tibro Energis Stadsnät. För att det ska bli möjligt krävs det att tillräckligt många på ditt område har beställt en anslutning. Här är några delar som måste falla på plats för att komma dit: Beställningsfasen – Nu börjar vi bearbeta ditt område för att få in så många beställningar som möjligt, nå ...
Intresse Intresse 22 st 55%
Beställning Beställning 3 st 8%
Möjliga anslutningar: 40 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (20 st) beställningar för att gå vidare
3 av 20
Inbjudan till informationsmöte i 2016-01-21 kl. 18:00

Tibro kommun, Tibro energi bredband och Interimsstyrelsen för Avlopp och Fiber Österom Tibro, bjuder in dig som fastighetsägare till informationsmöte. Informationen avser nuläge för, i första hand gemensamma avlopp, men även för nedläggning av fiber för bredband i samma schakt. Det område som informationen avser, är ett begränsat område öster om Tibro tätort.
#inlineditbutton