Tibro, Västerhönsa
Tibro Beställningsfasen

Varför vänta ? Vi vill gärna ansluta dig och ditt område till Tibro Energis Stadsnät. För att det ska bli möjligt krävs det att tillräckligt många på ditt område har beställt en anslutning. Här är några delar som måste falla på plats för att komma dit: Beställningsfasen – Nu börjar vi bearbeta ditt område för att få in så många beställningar som möjligt, nå ...
Intresse Intresse 3 st 16%
Beställning Beställning 8 st 42%
Möjliga anslutningar: 19 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (10 st) beställningar för att gå vidare
8 av 10
Grattis, Nu är det dags att beställa

För snart kommer fibertåget från Tibro Energi till ert område,
Västerhönsa
#inlineditbutton