Tibro, Noloset-Braxbolet
Tibro Nu bygger vi

Befriande Bredband Klicka på länken KARTA ovan för att se ditt område. Anslutning av ett område består av tre delar - grävning, kundinstallation och driftsättning. Ni kan självklart fortfarande beställa en anslutning genom att klicka på ''JAG ÄR INTRESSERAD AV FIBER'' och följa stegen därefter. Grävning - vi gräver och lägger ner rören som fibern ska gå i. Grävn...
Beställning Beställning 4 st 80%
Möjliga anslutningar: 5 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (3 st) beställningar för att gå vidare
Lite kort information om fiber i området Noloset-Braxbolet.

Som säkert många vet i området så saknas det några sträckor för att kunna blåsa i fiber mm. Framförallt är det sträckan som knyter ihop befintlig VA samt Tibro Energis stamnät. Vi hoppas komma igång nu under hösten.
Legend
Ingetno status
Intresseinterest
Beställningorder
#inlineditbutton